Download bestand

Natuurbeheerplan 2023 - Zoekgebied Klimaat

De provincie draagt via het agrarisch natuur- en landschapsbeheer bij aan de doelen uit het Klimaatakkoord, de Nationale klimaatadaptatiestrategie , de landelijke Bossenstrategie en het provinciale Strategisch bosbeleid. De doelen zijn tweeledig: klimaatmitigatie en klimaatadaptatie.

Om dit bestand te downloaden vul je onderstaande velden in. Klik daarna op download.

Je krijgt dan een download-link in de mailbox.

Kan je deze link niet in de inbox vinden controleer dan ook de spam-folder.

Het kan zijn dat deze mail onterecht als spam (ongewenste mail) wordt aangezien.

De gegevens die u invoert kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden om onze dienstverlening verder te verbeteren. De gegevens zullen niet met externe organisaties worden gedeeld. Als u gebruik maakt van deze dienst dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met deze voorwaarden.

Help
Download-tool: versie 1.3.5