Download bestand

Isohypsen 87.5 percentiel stijghoogte watervoerend pakket 2

Lijnen van gelijke grondwaterstijghoogte in watervoerend pakket 2. Weergave in meter ten op zichte van NAP, 25 cm afstand. Natte situatie periode 2009 - 2020.

Om dit bestand te downloaden vul je onderstaande velden in. Klik daarna op download.

Je krijgt dan een download-link in de mailbox.

Kan je deze link niet in de inbox vinden controleer dan ook de spam-folder.

Het kan zijn dat deze mail onterecht als spam (ongewenste mail) wordt aangezien.

De gegevens die u invoert kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden om onze dienstverlening verder te verbeteren. De gegevens zullen niet met externe organisaties worden gedeeld. Als u gebruik maakt van deze dienst dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met deze voorwaarden.

Help
Download-tool: versie 1.3.5