Download bestand

Zoekgebieden Natuurnetwerk Nederland

Zoekgebied voor de realisatie van het NatuurNetwerkNederland (NNN). Grondaankoop en subsidie functieverandering ten behoeve van het NNN mogelijk. Dit is samengesteld uit nog te ontwikkelen Groene contour (N00.03) en NNN-Agrarisch uit het BasisBestandNatuur van 2 november 2022. De percelen binnen het zoekgebied zijn vanaf nu aankoopwaardig voor de NNN-opgave en vanaf +/- juni 2023 kunnen eigenaren hier ook SKNL subsidie aanvragen.

Om dit bestand te downloaden vul je onderstaande velden in. Klik daarna op download.

Je krijgt dan een download-link in de mailbox.

Kan je deze link niet in de inbox vinden controleer dan ook de spam-folder.

Het kan zijn dat deze mail onterecht als spam (ongewenste mail) wordt aangezien.

De gegevens die u invoert kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden om onze dienstverlening verder te verbeteren. De gegevens zullen niet met externe organisaties worden gedeeld. Als u gebruik maakt van deze dienst dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met deze voorwaarden.

Help
Download-tool: versie 1.3.5