Download bestand

MNK_knooppunten

De regio Midden-Nederland wil invulling geven aan haar ambities om te sturen op de multimodale netwerken in de provincie. Leefbaarheid en duurzaamheid als voorwaarde voor mobiliteit spelen een steeds grotere rol. In plaats van het optimaliseren van de doorstroming alleen voor autoverkeer (traditioneel verkeersmanagement), wordt verkeersmanagement de komende jaren multimodaler georganiseerd. Hieraan wordt regionaal samengewerkt in het programma Multimodaal Verkeersmanagement (MUVM). Dit sluit aan bij de beleidsmatige wens om actieve en collectieve vervoerwijzen te stimuleren boven het (individuele) autoverkeer.De provincie Utrecht st...

Om dit bestand te downloaden vul je onderstaande velden in. Klik daarna op download.

Je krijgt dan een download-link in de mailbox.

Kan je deze link niet in de inbox vinden controleer dan ook de spam-folder.

Het kan zijn dat deze mail onterecht als spam (ongewenste mail) wordt aangezien.

De gegevens die u invoert kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden om onze dienstverlening verder te verbeteren. De gegevens zullen niet met externe organisaties worden gedeeld. Als u gebruik maakt van deze dienst dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met deze voorwaarden.

Help
Download-tool: versie 1.3.5