Download bestand

Natura 2000 habitatkarteringen T0

Deze dataset bevat alle T0 habitatkarteringen voor de Natura 2000 gebieden die (deels) in de provincie Utrecht liggen. Voor de gebieden waar de provincie Utrecht voortouwnemer van is zijn de T0 versies opgenomen die naar de NDVH geupload zijn. Voor de gebieden Rijntakken, Lingegebied & Diefdijk Zuid en Oostelijke Vechtplassen (waar Utrecht geen voortouwnemer van is) zijn de T0 karteringen die in de NDVH aanwezig waren opgenomen. Voor het gebied Nieuwkoopse plassen en de Haeck is de T0 versie die bij ons bekend is opgenomen (deze was nog niet aanwezig in de NDVH op het moment van samenstellen van de dataset).

Om dit bestand te downloaden vul je onderstaande velden in. Klik daarna op download.

Je krijgt dan een download-link in de mailbox.

Kan je deze link niet in de inbox vinden controleer dan ook de spam-folder.

Het kan zijn dat deze mail onterecht als spam (ongewenste mail) wordt aangezien.

De gegevens die u invoert kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden om onze dienstverlening verder te verbeteren. De gegevens zullen niet met externe organisaties worden gedeeld. Als u gebruik maakt van deze dienst dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met deze voorwaarden.

Help
Download-tool: versie 1.3.5